Automatiker

Bentrup TC 44 ugnsautomatiktc44
Endast en programmplats. Första värmeramp med fem valbara hastigheter, upp till 580°C.

Därefter full effekt till valfri topptemperatur. Därefter fem valbara utjämningstider följda av en naturlig avkylning.

Bruksanvisning tc44/66/88


Bentrup TC 66 ugnsautomatiktc_66
Välkänd, omtyckt och användarvänlig. Vår mest sålda automatik till keramikugnar.

Innehåller sex program. Alla fullt programmerbara (fördröjd start, värmeramp 1+2, topptempratur, utjämningstid och avkylningsramp).

Dina program sparas automatiskt i automatiken.

Bruksanvisning tc44/66/88


Bentrup TC 88 ugnsautomatiktc88

Innehåller i standardutförande 3 programplatser. Kan även fås med beteckningen TC 88e.

Denna innehåller hela 18 programplatser. Automatiken är speciellt designad för att klara mer komplexa brännkurvor. Brännkurvan kan innehålla upp till nio fritt definerade segment.

Används med fördel till bränningar av Glasfusing mm.

Bruksanvisning tc44/66/88


Bentrup TC 405 ugnsautomatiktc405
Vilken modell som passar dig beror på den önskade brännkurvan. TC 405, innehåller sex fasta (färdiga) program och nio ”personliga” program.

Brännkurvorna består av: fördröjd start, två utjämningstider, två värmeramper och en avkylningsramp.

Används av keramiker bl.a.

Mer information tc 405 en


Bentrup TC 405/30 ugnsautomatiktc40530
TC 405/30 har sex färdiga program och beroende på längd upp till 84 självdefinerade program.

Varje programplats har upp till 30 segment och med valbar bränn-/avkylningsramp hålltid och tempratur på varje segment!

Används till keramik och Glasfusing bl.a.

Mer information tc 405 30 en


Bentrup TC 503 ugnsautomatiktc503
”Tryck på en knapp, och TC 503 gör resten”
För dig som bränner ”standardbränningar” och vill att automatiken sköter jobbet. Fem knappar, en knapp för varje program. Uttorkning, skröj, porslinsmålning, lergodsglasyr och stengodsglasyr.

Värdena för temperaturstigningen och utjämningstider är fasta, sluttempraturen kan lätt ändras via knapparna + och -.

Inställd sluttemperatur kan under hela bränningen avläsas i den lilla displayen, medan aktuell temperatur visas i den stora displayen.

Mer information om TC 503, TC 505 och TC 507


Bentrup TC 505 ugnsautomatiktc505
Nya generationen av Bentrupautomatiker Proffesional series. Kan detsamma som TC 405 men har en rad andra funktioner.

Sex fasta program och 24 självdefinerade ”personliga” program. Kan beställas (eller uppgraderas) som flerzon-automatik.

Mer information om TC 503, TC 505 och TC 507


Bentrup TC 507 ugnsautomatiktc507
TC 507 tillhör samma ”familj” som TC 505. Här finns möjlighet att lägga in 99 egna program (beroende på hur många segment som används i varje program)!

Varje segment har en ramp, en temperatur och en hålltid. Kan beställas (eller uppgraderas) som flerzon-automatik.

Denna automatik är mycket lätt att hantera, men klarar av de mest komplicerade bränningar.

Mer information om TC 503, TC 505 och TC 507


Rohde TC 304 ugnsautomatiktc_304-Automatik1-133x300

Omtyckt och användarvänlig. Tillverkad av Bentrup. Innehåller fem program.

Alla fullt programmerbara (fördröjd start, värmeramp 1+2, topptempratur, utjämningstid och avkylningsramp). Enkel att använda.
Svensk bruksanvisning.

Dina program sparas automatiskt i automatiken.