Integritetspolicy

Integritetspolicy
Vi vill att du ska vara trygg med att handla hos Brännpunkt AB. Denna policy reglerar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter men även hur vi skyddar dem och hur du kan hävda dina rättigheter. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter. Policyn grundar sig i Dataskyddsförordningen (GDPR) som är en EU-gemensam lag och den svenska kompletterande dataskyddslagstiftningen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
Med personuppgifter menas uppgifter som rör dig och som kan identifiera dig. Vanligtvis kan du använda vår webbplats utan att tillhandahålla oss några uppgifter utöver tekniska. Vi begär uppgifter från dig, i anslutning till köp- och serviceärenden eller när du vill ta del av elektroniska nyhetsbrev.

Vi behandlar och samlar in.
1. Namn på företag eller person, e-postadress och telefonnummer.
2. Fakturerings, leveransadress och portkod i de fall det är angivet.
3. Org.nr (företag) alt. personnummer (som du själv ev anger).
4. Tekniska uppgifter, IP-adress, cookies och geografisk plats.
5. Information om hur du använder Brännpunkt AB webbplats. Vi använder oss huvudsakligen av Googles tjänster för webbanalys. Läs mer om Googles policies för personuppgiftshantering här.
6. Information som du självmant lämnar eller publicerar exempelvis i samband med samtal till kundtjänst, tävlingar, recensioner, anmälan till nyhetsbrev eller sociala medier. När du kommunicerar med oss via sociala medier gäller aktuell plattforms policy.
7. Allmänt tillgänglig information eller information från samarbetspartners exempelvis för att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade eller för att säkra leverans eller betalning.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Insamling av personuppgifter som utförs av Brännpunkt AB baseras på rättslig grund. Det innebär att insamlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, uppfylla våra rättsliga förpliktelser och lagstadgade krav. Personuppgifterna kan också behandlas efter intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling.

Vi behandlar personuppgifter efter följande syfte och rättslig grund
1. Främsta syftet är att ingå köpeavtal och att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Häri ingår även att besvara dina frågor eller skicka ut information om garanti, retur- eller reklamation. Vi efterlever även lagkrav som exempelvis bokföringslagen (1999:1078). Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.
2. Uppgifterna används dessutom för att kunna ge dig relevant information om produkter, service och tjänster som du efterfrågar, men också för att förstå våra kunder bättre. Vidare analyseras uppgifter från vår webbplats och andra tjänster. Statistik, kund- och marknadsanalyser är inte avsedda att identifiera enskilda kunder. Rättslig grund: Berättigat intresse.
3. Om du ger ditt tillstånd kan vi använda uppgifterna för direktmarknadsföring. Vi kan då skicka nyhetsbrev via e-post och sms med information om produkter, erbjudanden, aktiviteter eller aktuella händelser. Dina personuppgifter kan också användas för intressebaserad reklam på internet via oss eller i samarbete med Google Ads. Rättslig grund: Samtycke eller berättigat intresse.
Du kan när som helst förhindra att vi använder dina personuppgifter i direktmarknadsföring. Kontakta oss via info@brannpunkt.se eller avregistrera dig direkt i våra elektroniska utskick.

Information om cookies
Vi använder cookies för att få bra funktionalitet på vår hemsida. Vi samlar inte in någon personlig information om dig som besökare.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi ställer krav på att alla leverantörer vi anlitar uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter hanteras med största försiktighet och används endast av oss och av utvalda tredje parter.

1. Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter för marknadsföringsändamål utanför Brännpunkt AB. Dina uppgifter kommer inte heller att säljas till tredje part utan ditt tillstånd.
2. För att kunna driva vår verksamhet behöver vi använda oss av samarbetspartner sk tredje parter. De har endast tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och efter våra instruktioner. De agerar som personuppgiftsbiträden åt oss och är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Exempel är företag som anlitas för att utföra kundundersökningar eller utskick.
3. En del samarbetspartner arbetar självständigt som personuppgiftsansvariga för att kunna utföra en tjänst åt oss eller dig. Exempelvis post-, frakt-, eller försäkringsbolag, banker, kredit-, adress- eller upplysningsföretag.
4. I särskilda fall kan vi komma att lämna ut personuppgifter, om de är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på vår webbplats, egendom eller inkräktat på våra eller våra kunders/ besökares rättigheter.
5. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om tillämpning av EU:s klausuler gällande skydd för den personliga integriteten.

Dina rättigheter
Du har enligt lagen rätt att begära ut information om de personuppgifter som vi har om dig. Du kan få ett registerutdrag, få dina uppgifter korrigerade eller raderade ur vårt system.
Enligt lagen måste vi säkerställa att den person som begär ut uppgifter också är den person som han eller hon utger sig för att vara. För att ingen obehörig ska kunna begära ut dina uppgifter behöver du därför skicka oss en skriftlig och undertecknad begäran till vår adress som anges nedan.
Därefter skickas begärda uppgifter till din folkbokföringsadress. Vi kommer agera skyndsamt med din begäran dock senast inom en månad. I de fall din begäran inte kan uppfyllas kommer vi att meddela dig detta och ange varför.
Låter det krångligt? Ja det tycker vi också. Men det är för att skydda din säkerhet. Dataskyddsförordningen säger “När en registrerad begär att ni ska lämna ut eller radera personuppgifter, måste ni se till att identifiera personen så att ni vet att det är rätt person ni är i kontakt med.”

Viktiga uppgifter i din begäran
Namn, folkbokföringsadress och telefonnummer
Bild på giltig ID-handling (Bilden förstörs av oss så fort ditt ärende är behandlat)
Beskriv ditt ärende tydligt
Underskrift och namnförtydligande

Notera att det finns undantag från rätten till radering, bla kring skyldighet att uppfylla en rättslig förpliktelse, följa lagkrav eller som ett led i myndighetsutövning som t ex bokföringslagen.
Du har alltid rätt att göra invändningar när du anser att vår intresseavvägning är felaktig enligt lag. Efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, måste vi då visa att det finns intressen som väger tyngre.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta eller krävs enligt lag eller avtal.

Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?
Brännpunkt AB strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Alla kunduppgifter sparas i en databas som är skyddad på server med brandvägg och lösenord som endast anställda hos Brännpunkt AB och bolagets IT-leverantör har tillgång till.

Ändring av personuppgiftspolicyn

Personuppgiftspolicyn kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Håll dig gärna informerad genom att läsa vår personuppgiftspolicy.

Klagomål
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig vänligen kontakta oss. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen med dina synpunkter.

Kontakt
Brännpunkt AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Brännpunkt AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.
E-post: info@brannpunkt.se
Adress: Vare 50 432 91 Varberg
Telefon: 0340-20 55 60

Om Cookies
Vi använder så kallade ”cookies” för att få en bra funktionalitet på vår webbplats. Vi samlar inte in någon personlig information om dig som besökare.

Hur aktiverar jag cookies?
Leta under ”inställningar” alternativt ”säkerhetsinställningar” i din webbläsare. Det ser olika ut i olika system.

Om Webbplatsen
Wordpress är ett blogg- och innehållshanteringssystem (CMS) skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen. Det distribueras under en GNU General public-licens (GPL) och kan laddas ner och användas kostnadsfritt. Det är ett av de populäraste publiceringssystemen på marknaden och finns på tusentals bloggar och webbplatser. Wikipedia.

Skärmupplösning

Webbplatsen är byggd med ”responsiv design” och fungerar bra oavsett enhet.