Köp- och leveransvillkor

Köp och leveransvillkor
Brännpunkt AB

Försäljningsvillkor
Genom ditt köp accepterar du våra köpvillkor. Du förbinder dig då att följa villkoren samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter. När du mottagit och godkänt ett ordererkännande från oss har ett avtal om köp ingåtts. I enskilda fall kan vi neka en beställning. Äganderätten övergår när full betalning är erlagd.

Vem vänder vi oss till
Vi riktar oss till privatpersoner, företag och offentlig sektor.
För beställningar: Välkommen att kontakta info@brannpunkt.se
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att beställa från oss.

Personuppgifter
För att kunna hantera din order måste obligatoriska fält i vårt ekonomisystem fyllas i vid kundregistrering. Din e-postadress används för att hantera din order. Vi förmedlar eller säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Läs gärna mer i vår integritetspolicy.

SMS-utskick
Det mobiltelefonnummer du anger vid order kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Orderbekräftelse
Vi skickar alltid ett e-mail med en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit i dina kunduppgifter vid beställning. Den bekräftar din order och innehåller mer detaljerad information. Använd denna e-postadress vid kontakter med kundtjänst. Betald faktura gäller som kvitto.

Frakt och leverans
I nuläget levererar vi endast inom Sveriges gränser.
Vi levererar dina varor med lämplig tjänst, via brev, paket eller på pall beroende på vikt och storlek. Vid små försändelser skickas varan som brev och kommer då vanligtvis direkt i din brevlåda. Vid större försändelser får du en avisering via sms eller e-post och då hämtar du ut paketet på närmaste serviceställe. Gods på pallar kommer hem till din adress med telefonavisering. När du signerat och mottagit godset övergår ansvaret till dig. Chauffören levererar till din adress. Detta innebär att du själv placerar godset på sin plats.

Leveranstid
Normal leveranstid för lagervaror är 1-7 arbetsdagar från att vi har fått din order bekräftad via e-post.
När en produkt ingår i beställningssortimentet är leveranstiden beroende på leverantörens lagerhållning eller produktionskapacitet.
Om en vara är tillfälligt slut på lagret meddelar vi dig om uppskattad leveranstid. Du har då möjlighet att avbeställa ordern helt utan kostnad.

Outlösta paket
Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. För paket som ej hämtas ut debiteras kostnad för frakter + avgift á 299 kr. Vilket motsvarar våra kostnader för hantering och omkostnad för frakter tur / retur samt administration.
Gods på pall som ej får levereras inom angiven tid av speditören kan orsaka extra kostnader för lagerhållning för mottagaren.

Garantier
Alla produkter omfattas av en garanti på minst två år (gäller ej värmeelement till keramikugnar). Vi följer Konsumentköplagen och Lagen om Distansavtal. Som konsument hittar du mer information om dina rättigheter på Konsumentverket. Vid eventuella meningsskiljaktigheter följer vi alltid Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendation.
När du handlar som företagare eller organisation eller använder ett företagsnamn på kvittot, tillämpas Köplagen. Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt.

Avbeställning av order
Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den levererats till dig. Avbeställning kan ske mot ersättning av 0-100% av ordervärdet beroende på vara och tidpunkt. Vi kan kräva ersättning av dig för kostnader vi haft i samband med beställningen, till exempel om varan specialtillverkats åt dig och inte kan säljas vidare.

Ångerrätt
Från att du har mottagit varan har du 14 dagar på dig att utnyttja din ångerrätt. Tänk på att vara och förpackning måste vara komplett och i oförändrat skick. Varan får alltså inte vara använd, skadad eller förstörd och förseglade förpackningar får inte vara brutna (gäller ej spännband vid leverans på pall) ej heller skadade. Du betalar själv returfrakten.
Om returnerad produkt är använd/sliten eller skadad pga att returpaketet är bristfälligt packat kommer avdrag att göras motsvarande aktuell värdeminskning.
Notera: Ångerrätt gäller inte för varor som anpassats eller fått personlig prägel efter dina önskemål. Tänk även på att inte skicka en retur med uthämtningsavgift, tex. rekommenderat brev eller postförskott. Vi löser inte ut dessa.

Gör så här för att utnyttja din Ångerrätt
1. Skriv ett mail till oss på info@brannpunkt.se
Ange ordernummer och uppge ångerrätt för din retur. Du behöver inte ange någon anledning när du utnyttjar din ångerrätt.
2. Använd Konsumentverkets blankett den hittar du här. Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med varan.
3. Packa varorna i emballaget som varorna kom i. Glöm inte att lägga i den ifyllda blanketten. Emballera och tejpa igen ordentligt.
4. Skicka brevet eller paketet till oss. Adress se längst ned.

Reklamation (produktfel) och Felleverans (om vi skickat fel vara)

Vid små paket och försändelser
Kontakta snarast info@brannpunkt.se om en vara är felaktig eller fellevererad. Det är viktigt att du omgående anmäler synliga transportskador till oss. Om du ser att försändelsen har en tranportskada när du hämtar paketet måste du även anmäla skadan direkt hos utlämningsstället.

Vid leverans av varor på pall
Kontakta snarast info@brannpunkt.se om en vara är felaktig eller fellevererad. Det är viktigt att du omgående anmäler synliga transportskador till chauffören direkt men även till oss. Vi hänvisar till de anvisningar som bifogas i våra mejl inför leverans av gods på pall.

Gör så här för att reklamera
1. Kontakta snarast info@brannpunkt.se och ange ditt ordernummer.
2. Förklara kortfattat hur felet eller defekten uppstått.
3. Om det är ett synligt fel. Bifoga några bilder som kompletterar din förklaring. Problemet måste vara väl synligt på någon av bilderna. Fotografera produkten från olika håll.
4. Vi behandlar ärendet så fort som möjligt och återkommer sedan till dig.

När din reklamerade vara anmälts och blivit godkänd kommer vi att följa upp reklamationen genom att:
a. i första hand avhjälpa felet,
b. i andra hand ersätta Dig med en ersättnings vara, eller
c. i tredje hand utge skälig ersättning till dig i form av prisavdrag.
Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). För ytterligare information besök www.konsumentverket.se. Vi strävar efter att följa upp reklamationen inom 30 dagar från det att vi mottagit den, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig (enligt Konsumentköplagen).

Återbetalning
Oavsett om orsaken är ångerrätt eller reklamation gäller följande vid återbetalning.
1. När din retur är mottagen och färdigbehandlad återbetalas aktuellt belopp i de fall fakturan är betald. Då kommer vi att behöva ett kontonummer. Du kommer att ha pengarna på ditt konto inom några dagar.
2. Om du har fått faktura men ej hunnit betala den. Då skickar vi en kreditfaktura som nollställer vårt krav.

Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, feltryck, produktförändringar, eller prisjusteringar, exempelvis att inte leverera varor med påfallande felaktig prissättning. Vi garanterar inte en specifik leveranstid då förseningar utanför vår kontroll kan inträffa och därför kompenserar vi inte för problem vid eventuella förseningar.

Tvist
Lösning på tvister ska i första hand lösas i samförstånd mellan kunden och Brännpunkt AB. Om tvisten inte kan lösas i samförstånd rekommenderar vi att du som kund vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendation. Tvist avseende tolkning eller tillämpning av villkor skall i första hand avgöras av ARN och i sista hand av allmän domstol enligt svensk lag. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller andra händelser utanför vår kontroll, vilka inte kunnat förutses, hänförs till force majeure, vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Adress och kontaktuppgifter
Skicka brev och paket till denna adress.

Brännpunkt AB

Vare 50
432 91 VARBERG

E-post: info@brannpunkt.se
Telefon: 0340-20 55 60