Torkugnar, ugnar med luftcirkulation

Luftcirkulationsugn PPLuftcirkulationsugn PP

Luftcirkulattionsugnen kan används för många olika processer och tillämpning för värmebehandling av metall material. Ugnen tillverkas i tre varianter; topptemperaturer 450, 650 eller 850C.

Ugnen kan användas för bla. härdning, anlöpning, glödgning, förhärdning och många andra områden där precision av temperaturer behövs.

Luftcirkulationsugn PP

Luftcirkulationsugn PP data


Luftcirkulationsugn SLuftcirkulationsugn S

Ugnen är lämplig för torkning, vulkning, förvärmning och härdning, för torkning och härdning av ytskikten och modifikationer av olika material i plast, gummi, fordon, glas, keramik och elektrisk industri, etc.
Topptemperatur 200 eller 300 C

Beskrivning av Ugnen:

• Ram och yttre mantel gjord av stål
• Arbetshöjd 780 mm
• Muffelugn med luft-cirkulation, av rostfritt stål
• Justerbara hyllor av perforerad plåt
• Manuellt styrd frånluftsventil
• Inlufrsventil i botten.
• Luftcirkulation genom cirkulationsfläktar (för S 60 S 100) eller • Centrala enheter cirkulationen (S 250 S 4000)
• Vänsterhängd dörr som låses med klämmor
• Dörren förseglas av eldfast rep och kisel profil
• Värmekropparna placerade på ugnens sidor.
• Matarkabel med trefas CEE
• Styrenhet HT 40AL
• Styremhet på höger sida av ugnen
• Dörren utrustad med säkerhets brytare
• Termoelement typ K
• Halvledare beröringsfri brytare relä

Luftcirkulationsugn S data


KNCV- serieKNCV- serie

Toppmatad ugn med forcerad cirkulation av inre atmosfär. Används för alla typer av värmebehandling (härdning, artificiell åldring, förvärmning, testning, torkning etc.) under normal atmosfär, där en mycket exakt temperaturfördelning och dynamisk utveckling av temperaturkurva krävs.

KNCV- serie data